T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
  
HAYDİ KADINLAR MESLEK SAHİBİ OLMAYA 


Bulunduğunuz Yer: Teşkilat  >>   Bağlı Birimler  >>   İl Jandarma Komutanlığı  >>   Bağlı Birlikler

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İl Merkez - Bucakkışla Jandarma Karakol Komutanlığının Tarihçesi

Karaman-Ermenek arasındaki yaya yolunun emniyet ve asayişinin temini için Göksu nehrinin üzerindeki tek geçit olan Bıçakçı köprüsünün yanında bulunan binada 1902 yılında iki kazanın yol emniyetinin sağlanması için asayiş karakolu alarak kurulmuştur.1908 yılında umumi harp sırasında yoklama kaçakları ve asker kaçaklarını çoğalması nedeniyle Bucakkışla bucağına bağlı Narlıdere (Avgan-Gündoğan) köyüne bir onbaşı ve iki er kadrosu ile taşınmıştır.1916 yılında Bucakkışla köyüne nahiye karakolunun kurulması ile aynı kadro ile Narlıdere köyünden Bucakkışla köyüne Bıçakçı köprüsünde bulunan binada konuşlandırılmıştır. Binanın eski olması ve köyden oldukça uzak olması nedeniyle, 23 Aralık 1981 tarihinde, Bıçakçı köprüsünden kaldırılarak Bucakkışla köyü içerisinde bulunan yeni binada emniyet ve asayişin temini için konuşlandırılmıştır. 2003 yılı içerisinde Karaman Tarım İl Müdürlüğüne ait Bucakkışla Jandarma Karakol Komutanlığının kuzey cephesindeki bina alınmış ve jandarma lojmanı olarak tahsis edilmiştir. Bucakkışla Jandarma Karakol Komutanlığı, Bucakkışla köyü içerisinde hizmet binasında görevini sürdürmektedir.

İl Merkez - Kılbasan Jandarma Karakol Komutanlığının Tarihçesi

Kılbasan J.Krk.K.lığı 1930 yıllarında bölgede asayişin bozulmasıyla birlikte kurulmuş ve halen bulunduğu yerden nakledilmemiştir. Kılbasan Jandarma Karakol Komutanlığı Karaman ili kuzeyinde Karapınar yolu üzerinde 17'nci km'de Kılbasan nahiyesinde konuşlandırılmıştır. Nahiye 1968 yılında nüfusunun 2000'i geçmesinden dolayı belediyelik olmuş ve nahiye müdürlügü ihdas edilmiştir. 1980 yıllarında, nahiye müdürlüklerinin feshi ile birlikte kaldırılmış ve kasaba olarak değiştirilmiştir.Kılbasan J.Krk.K.lığının eskiden beri hizmet veren Kılbasan kasabası içerisinde bulunan hizmet binası ihtiyaçlara cevap vermediğinden, yeni hizmet binasının yapımına 1992 yılında başlanmış ve 1996 yılında tamamlanmıştır. Karakol, eski hizmet binasından yeni hizmet binasına 26.08.1996 tarihinde taşınmıştır.

 

 

İl Merkez - Yeşildere Jandarma Karakol Komutanlığının Tarihçesi

Yeşildere J.Krk.K.lığı 1913 yılında Yeşildere’nin bucak olması ile Taşkale, Kızıllarağini, Üçbaş, Sarıkaya, Çimenkuyu, Güçler, Güldere, Gödetağini, Gövez ve Akpınar köyleri olmak üzere toplam (1) bucak (10) köyün emniyet ve asayişini sağlamak üzere Konya İl J.K.lığı, Karaman İlçe J.K.lığı Yeşildere J.Krk.K.lığı olarak Yeşildere bucağı müdürlük binasında hizmete açılmıştır. 1959 yılında Güldere, Gödetağini, Gövez ve Akpınar köyleri Karaman İlçe J.K.lığı Merkez J.Krk.K.lığına bağlanmıştır.1954 yılında bucak müdürlüğünün kaldırılması, Yeşildere’nin kasaba olması nedeniyle karakolun konuşlanmış olduğu bina, lise olarak hizmete açılmış ve karakol Yeşildere kasabasında İsmail Çamlı adına kayıtlı bir şahsın evine taşınarak 1975 yılına kadar hizmete burada devam etmiştir. 1975 yılında İsmail Çamlı'nın evini satması üzerine aynı yıl Yeşildere J.Krk.K.lığı Yeşildere Tarım Kredi Kooperatifi lojmanına taşınmıştır. 1989 yılında Karaman'ın il olması nedeniyle, Karaman İl J.K.lığı Merkez Yeşildere J.Krk.K.lığı olarak görevini sürdürmeye başlamış olup, hizmet binası olarak kullanılan tarım kredi lojmanının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle 1991 yılında köy gurup tarım teknisyenliğine taşınmış, 15.10.1996 günü geçici olarak kabulü yapılan yeni Jandarma Karakol K.lığı hizmet binasına taşınmıştır.

 

                                 İl Merkez- Sudurağı Jandarma Karakol Komutanlığı

    Sudurağı Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasının Sudurağı Kasabası'nda yapım aşamasında olması nedeniyle İl Merkez Jandarma Komutanlığı hizmet binasında konuşlanmıştır.Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığının Tarihçesi

Ayrancı İlçe J.K.lığı, Bucak J.Tk.K.lığı olarak Üçharman Bucağında açılmış olup, açılış tarihi bilinmemektedir. Ayrancı Bucağının merkez haline gelmesiyle, 01 Mayıs 1922 yılında karakol Üçharman'dan kaldırılarak Ayrancı’ya nakil edilmiştir.1970 yılına kadar Ayrancı nahiye binasında iskân edilmiştir. 1970 yılında şu anda bulunduğumuz yerdeki arsa üzerine iki katlı bina yapılarak kendi binasına taşınmıştır. 1987 yılına kadar Ereğli İlçe J.K.lığına bağlı dış karakol olarak faaliyetini yürütmüştür.1968 yılında yakın köyler mahalle olarak Ayrancı'ya bağlanarak tekrar belediye kurulmuştur.Ayrancı, Konya ilinin Ereğli ilçesine bağlı kasaba iken, 1987 yılında 3392 sayılı kanunla ilçe yapılmış ve Ağustos 1988 yılında fiilen ilçe olmuştur.1989 yılında Karaman'ın il olması ile Ayrancı ilçesi Karaman iline bağlanmıştır. 1987 yılında Ayrancı nahiyesinin ilçe statüsüne geçirilmesini müteakip, 1989 yılına kadar Konya İl J.K.lığı Ayrancı İlçe J.K.lığı olarak görevini ifa etmiştir. 1989 yılında Karaman ilçesinin il statüsünü kazanması ile aynı yıl Ayrancı İlçe J.K.lığı da Karaman İl J.K.lığına bağlanmıştır. Aynı arsa üzerine şu anda bulunan bina, 11 Kasım 1993 tarihinde faaliyete geçirilmiş ve halen bu binada hizmet yürütülmektedir.

Başyayla İlçe Jandarma Komutanlığının Tarihçesi

Tepebaşı Karakolunun ilk adı Betnam’dır. Bunun sebebi ise nahiyede Betnam isminde bir Rum vatandaşının oturmakta olmasıdır. Nahiye onun adını alarak Betnam olarak kalmıştır. Karamanoğulları’nın bu bölgeye gelmesiyle Betnam isimli Rum vatandaş buradan savaşla çıkartılarak nahiyeyi Karamanoğulları’ndan Halim Bey'in işgal etmesiyle nahiyenin ismi Halimiye olarak değişmiştir. 1925 yılında Üzümlü Köyünden Çimenoğlu Ali Çavuş, Paşa Bey ve oğlu Hasan Bey'in etraftaki köylerin kadınlarına sarkıntılık etmesinden ve köyleri haraca bağlamasından dolayı 1926 yılında Üzümlü Köyüne emniyet ve asayiş bakımından bu hadiselerin ve derebeyliklerin önlenmesi için karakol kurulmuştur.Üzümlü Köyündeki bu beylerin ve ağaların karakola ve müdüriyete baskın yapmaları ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, 1927 yılında Halimiye Nahiyesine karakol ve müdüriyet taşınarak kurulmuştur. Burada da Başdere'den nüfuzlu kimselerin karakolu basma haberi duyulunca 1928 yılında kaymakamın emri ile Üzümlü Köyü’ne tekrar karakol kurulmuştur. Bu nüfuzlu ağalar ve beyler yakalanıp, idam edildikten sonra esas karakol Halimiye nahiyesine 1930 yılında kurulmuştur.

Fariske Nahiyesi ve köyleri, Kazancı Nahiyesi ve köyleri 1930 yılına kadar Halimiye Karakoluna bağlı oldukları, buradan idare edildikleri, Başdere köylerinin fazla olay çıkarmalarından dolayı Fariske Karakolunun kurulması ile bu köyler Halimiye nahiyesinden ayrılmıştır. Halimiye Nahiyesi, 1957 yılında Tepebaşı olarak isimlendirilmiştir.Tepebaşı J.Krk.K.lığı, 05.06.1992 tarihinde, Başyayla kasabasının Bakanlar Kurulu kararı ile ilçe olması nedeniyle lağvedilerek, Başyayla İlçe J.K.lığı olarak kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir.Başyayla ilçesine bağlı köylerden Tepebaşı, Elmayurdu, Katranlı ve Yerbağ köyleri 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ermenek ilçesine bağlanmıştır. Başyayla İlçe J.K.lığı kendisine bağlı (4) köyde emniyet ve asayiş hizmetlerini sürdürmektedir. 

Başyayla İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının yapım aşamasında olması nedeniyle Sarıveliler İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında konuşlanmıştır.Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığının Tarihçesi

1824 yılında Ermenek, Mut, Gülnar ve Silifke ilçelerinden İçel Sancağı kurulmuş, bu itibarla da sancağa bağlı Ermenek Jandarma Taburu kurulmuştur. Bu tabura bağlı olarak aynı yıllarda Göktepe, Çamlıca ve Üzümlü köylerine birer karakol açılmıştır. Daha sonra Ermenek Jandarma Taburu Adana, İçel ve Konya illerine bağlı olarak el değiştirmiş ve en son Konya iline bağlanmıştır. 1930 yılında Kazancı, 1942 yılında Göktepe ve Tepebaşı köylerine Jandarma Karakol Komutanlıkları kurulmuştur.1968 yılında emniyet ve asayiş durumları göz önüne alınarak Ermenek İlçe J.K.lığı adı altında şehir merkezinde çeşitli binalarda hizmet vermekte iken, 1987 yılında seyran mahallesinde yeni yapılan hizmet binasına taşınmış ve halen aynı yerde hizmet vermektedir. Daha önce açılan Göktepe ve Tepebaşı karakolları kapatılmış olup, şu an hizmet binası dahilinde bulunan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kazancı Kasabası dahilinde bulunan Kazancı Jandarma Karakol Komutanlıkları mevcuttur. Ayrıca ilçe merkezinde Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığı bulunmaktadır.Ermenek İlçe J.K.lığı 1989 yılına kadar Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı iken bu tarihte Karaman'ın il olması nedeniyle, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlanmıştır. Sorumluluk alanında (26) köy ve (2) kasaba bulunmaktadır.

Ermenek - Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığının Tarihçesi

Kazancı J.Krk.K.lığı, 1927 yılında Hacı Ömer Polat isimli şahsın müstakil evine konuşlandırılarak göreve başlamıştır. 1930 yılında, Kazancının bucak olması ve hükümet binası kurulmasından dolayı hükümet binasının alt katına taşınmıştır. Binanın kullanılması esnasında duvarlarında çatlamalar ve çökme meydana geldiği için karakol tahliye edilerek Kazancı kasabasından Nezahet Demirel’e ait işyerine taşınmıştır. 08 Ocak 1986 tarihinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarihinde, Kazancı Yukarı mahallesine yapılan hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başlamıştır. 1986 tarihinden itibaren herhangi bir yer değişikliği olmamıştır.

Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığının Tarihçesi

Kazımkarabekir ilçesi, 1854 yılında Kazai Gafferiyat ismi ile anılmaktadır. 1890 yılında kazalıktan lağvedilip 1913 yılına kadar kasaba olarak kalmıştır. 1829 yılında nahiyelikten kaldırılmış olup, İlisıra ismini taşıyan ve şimdiki adıyla Yollarbaşı Kasabası nahiye olarak kabul edilmiş ve asayişin temini için İlçe Jandarma Komutanlığına ihtiyaç olunca ilk olarak İlisıra (Yollarbaşı) kasabasında kurulmuştur.1954 yılına kadar Kazai (Gafferiyat) adı ile anılan şimdiki Kazımkarabekir bucak merkezine nahiye merkezi olarak Bakanlar Kurulu kararıyla nahiye müdürü ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı kurulmuştur. Köylerin Kazımkarabekir Bucağına yakın olması ve bucağın nüfusunun kalabalık olması nedeniyle, İlisıra Kasabası Kazımkarabekir bucağına nakil edilmiştir. Nahiye müdürlükleri kaldırıldıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı 1967 yılında Kazımkarabekir Bucağının dışında bulunan karayolları bakımevinin bulunduğu yere taşınmış daha sonra karayolları bakımevi faaliyete geçtiğinde İlçe Jandarma Komutanlığı Kazımkarabekir belediye binasına taşınmıştır.Bakanlar Kurulunun kararı ve 21.06.1989 tarihinde yayınlanan resmi gazetede (4) il ve ilçe kurulması ile ilgili karar ile 21.08.1989 tarihinden itibaren Kazımkarabekir İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı faaliyete başlamıştır. Karayolları binasında İlçe J.Bl.K.lığı ve Mrk.J.Krk.K.lığı dönüştürülmüştür.Bölgesinde (6) köy (4) mahalle mevcuttur.1995 yılında ilçenin Karaman girişinde (3.200) metrekare arsa İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve (10) daireli personel lojmanı için Jandarma Genel Komutanlığı envanterine almıştır. Yeni hizmet binası yapılıncaya kadar Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı, Karaman İl Jandarma Komutanlığı binasına taşınmış, 15.03.1996 tarihinden itibaren hizmetine bu binada devam etmiştir. 2001 yılı genel atamalarına müteakip İl Jandarma Komutanlığının değişmesiyle Karaman İl Jandarma Komutanlığının kışlasında konuşlu bulunan Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Krk.K.lığı tekrar eski yeri olan Kazımkarabekir ilçesi karayolları binasına onarımı müteakip, 14.11.2001 tarihinde taşınmış ve faaliyetlerine buradan devam etmiştir. 2004 yılında karayolları binasından yeni hizmet binamızın tamamlanmasını müteakip, 01.05.2004 tarihinde yeni hizmet binasına taşınmış olup, faaliyetlerine burada devam etmektedir.

 

Sarıveliler İlçe Jandarma Komutanlığının Tarihçesi

20 Mayıs 1990 yılında Karaman’ın il olması ile Ermenek ilçesine bağlı Sarıveliler kasabası ilçe olmuştur.1990 tarihinden 31 Aralık 1991 tarihine kadar Sarıveliler ilçesinin mülki, adli ve askeri hizmetleri Ermenek İlçe J.K.lığına bağlı Göktepe J.Krk.K.lığı tarafından yürütülmüştür.Sarıveliler İlçe J.K.lığı, 1 Ocak 1992 tarihinde, Sarıveliler ilçesinde ilk olarak jandarmaya ait bina bulunmadığından hükümet konağında hizmet vermeye başlamıştır. Merkez J.Krk.K.lığı İlçe Tarım müdürlüğü binasının alt katında Göktepe J.Krk.K.lığı ise kendisine ait eski karakol binasında hizmet vermeye başlamıştır.Sarıveliler İlçe J.K.lığının yeni hizmet binası ve personel lojmanı inşaatı 1992 yılında Sarıveliler ilçesi Küçükkarapınar mahallesi ve Adiller Köyü sınırı ile arada bulunan Gedik Paşa mevkiinde başlamış, 3 Kasım 1998 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır.2005 yılında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı merkez J.Krk.K.lığı ve Göktepe kasabasında bulunan Göktepe J.Krk.K.lığı kaldırılmıştır.
Haber ve Duyurular
 

T.C. Karaman Valiliği Sakabaşı Mah. Mut Caddesi No:146 P.K. :70200 Tel:(+90) 338 226 7000 Fax:(+90) 338 2267074 e-posta: karaman@icisleri.gov.tr
Site Düzenleme : Karaman Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü